Daňový poradce Ing. Miroslav Myslivec 


 

 


komora

    Kancelář daňového poradce Ing. Miroslava Myslivce, byla založena již v roce 1990.

    Od roku 1996 je Ing. Miroslav Myslivec členem Komory daňových poradců ČR s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí a je zapsán pod evidenčním číslem 00002260.

    Klientům poskytujeme kompletní daňové, účetní, ekonomické  a poradenské služby a zajišťujeme služby z oborů dalších, jako služby právní, auditorské, znalecké posudky a odhady, atd. Služby poskytujeme jednorázově i v rámci dlouhodobé spolupráce.

    Samozřejmostí je pomoc našim klientům při daňových kontrolách, místních šetření. Především komplexní preventivní péčí o naše klienty se nám podařilo  předejít značným sankcím ze strany orgánů státní správy a zabránit tak mnohdy tragickým finančním dopadům na hospodaření našich klientů.

    Naše služby poskytujeme malým, středně velkým a velkým společnostem, včetně společnostem se zahraniční majetkovou účastí. Naše služby využívá rovněž početná řada jednotlivců fyzických osob a to jak podnikatelů, tak nepodnikajících.

Veškeré služby poskytujeme na vysoké profesionální úrovni za příznivé konkurenční ceny.


Od roku 2009 působí Ing. Miroslav Myslivec jako insolvenční správce, podrobnosti a nabídku služeb naleznete zde.

Podrobné informace o našich službách naleznete zde.


 

 

© Systemhouse CZ, spol. s r.o. © 2005-14